thương lái thu mua-Ớt rớt giá 50 lần, bán 1kg không mua nổi gói mì tôm