Thượng Hải-Xe điện chạy thử lao thẳng từ tầng ba xuống đất, hai người thiệt mạng