thương binh giả-Ở nhà bán thịt chó nhưng khai man để lĩnh hơn 200 triệu đồng trợ cấp