Thuốc trị ung thư-Phát hiện thuốc trị ung thư chứa chất độc lọt vào Việt Nam