thuốc lá-Bao thuốc lá lạ đính kèm tờ tiền bất ngờ phát nổ, người đàn ông ở Hải Phòng phải nhập viện cấp cứu