thuốc kháng sinh-Tỏi là 'thuốc kháng sinh tự nhiên' được cả thế giới trân trọng nhưng 7 nhóm người này thì cần phải tuyệt đối tránh