thuốc giả-Phá đường dây sản xuất hàng trăm ngàn viên thuốc giả tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành