thủng màng nhĩ-Choáng nặng với loạt đòn 'giã gạo' của võ sĩ Trung Quốc khiến đối thủ thủng màng nhĩ chỉ sau 30 giây