thủng màng nhĩ-Hy hữu: Bệnh nhân nam suýt thủng màng nhĩ vì đeo tai nghe nghe nhạc khi ngủ