thuế nhà đất-TP.HCM: Sở hữu nhà thứ 2 có thể chịu phí trước bạ tối đa 1 tỷ đồng