thuê nhà-Quyết định sai lầm: Thu nhập 30 triệu/tháng, vợ chồng 10 năm vẫn đi ở thuê

Error Code : 1024

Error Message : Undefined index: random

Error Traces :

I apologise for any inconvenience