Thực tập sinh-Nữ thực tập sinh Việt Nam kể chuyện bị quấy rối tình dục trong công ty ở Nhật Bản