Thực phẩm thiết yếu-Mở lại hoạt động tập kết và trung chuyển, chợ lớn nhất TP HCM phòng COVID-19 thế nào?