thực phẩm tăng giá-Giá thịt lợn 140-150 ngàn/kg, Thứ trưởng chỉ rõ nguyên nhân