thực phẩm sạch-Dấu hiệu cảnh báo thực phẩm bị 'tắm' ngập hóa chất độc hại