thực phẩm bản-Thịt gà để được trong tủ lạnh bao lâu thì hỏng? Dấu hiệu thịt gà 'có vấn đề', thà nhịn đói chứ đừng ăn,