Thực phẩm-Thực phẩm 'cực độc' với người bị gan nhiễm mỡ, thèm đến mấy cũng nên tránh cho xa