Thừa Thiên – Huế-Huế sẽ đón khách nội địa vào tháng 11, khách quốc tế vào tháng 12