thư tuyệt mệnh-Rủ nhau tự tử để trốn nợ, 1 người chết, 1 người lâm cảnh tù tội