thủ tướng Thái Lan-Bà Yingluck và anh trai Thaksin mở công ty thu thập dữ liệu ADN