thủ tướng-Đuối nước gây tử vong cho nhiều trẻ em: Thủ tướng ra công điện chỉ đạo