Thứ trưởng bộ y tế-40 bệnh nhân COVID-19 tại Bắc Giang đang nặng và nguy kịch, 2 trường hợp phải lọc máu liên tục tại BV Phổi Bắc Giang