thử thách đóng băng-Thử thách đóng băng iPhone 12 Pro Max và Galaxy S21 Ultra: Thiết bị nào sẽ sống sót?