thu phí ATM-Tăng phí ATM nội mạng: Vì sao 'ông lớn' ngân hàng bị tuýt còi?

Error Code : 1024

Error Message : Undefined index: random

Error Traces :

I apologise for any inconvenience