thử lòng con dâu-Ra mắt nhà người yêu và bị thử bằng đám cua bò lổm ngổm, em quyết định 'chơi chiêu' không ngờ bị bắt quả tang và hết đường làm dâu


  • Mẹ chồng bày chiêu “hiểm” thử lòng con dâu

    Mẹ chồng bày chiêu “hiểm” thử lòng con dâu

    09/05/2015 10:26

    “Đi làm gì hả mẹ, con là gái đã có chồng rồi!” – Miên cười trả lời mẹ chồng mà trong lòng thì thở dài ngán ngẩm không thôi. Hóa ra lại là 1 phi vụ thử lòng con dâu nữa của mẹ chồng cô!