thu hoạch cà rốt-Video ảnh: Người dân Hải Dương nhộn nhịp thu hoạch cà rốt