thu giữ cần sa-Phát hiện vụ trồng hơn 2.100 cây cần sa tại Gia Lai