THPT Quốc gia-Phụ huynh lao vào 'chiến nhau' chỉ vì đo điểm thi THPT Quốc gia của con