thông tin cá nhân-Adobe để lộ thông tin cá nhân hơn 7 triệu người dùng