thông chốt-Ổ nhóm làm giả giấy xét nghiệm COVID để bán cho tài xế ‘thông’ chốt