thông báo khẩn bộ y tế-Bộ Y tế phát đi thông báo khẩn: Những ai đã từng đến 6 địa điểm này phải liên hệ ngay y tế