Thôn Xà Cầu-Ngôi làng 'sống chung' với nhựa phế thải lớn nhất Thủ đô