thời trang sao Việt-Thời trang của Sĩ Thanh: thừa lòe loẹt và hở hang nhưng lại thiếu hoàn toàn sự tinh tế