thời trang sao Việt-Đông Nhi khoe tóc mái mới, dân mạng ai nấy đồng loạt khuyên bỏ ngay đi