Thời trang iFU-Sau vụ tráo nhãn mác thương hiệu, thời trang IFU có động thái lạ?