thời trang giới trẻ-Street style giới trẻ Việt tuần qua: không chỉ đỉnh ở khoản lên đồ mà còn đỉnh ở cả dáng pose 'chất hơn nước cất'