thời trang-Học lỏm Bảo Thy cách diện đồ 'hack' dáng siêu cao