thời tiết nắng nóng-3 thói quen gần như ai cũng làm khi đi nắng về có thể gây ra 'hoạ lớn': Đừng coi thường!