thời tiết nắng nóng-Cháy dữ dội ở TP HCM, cột khói đen nghịt bao trùm cả khu vực