Thời tiết miền bắc-Hà Nội rét đậm dịp cuối tuần, nhiệt độ thấp nhất 13 độ C