thời tiết hôm nay-Bão số 2 giật cấp 11 chuẩn bị đổ bộ vào đất liền, các tỉnh nào nằm trong vùng tâm bão?