thời tiết cực đoan-Trung Quốc phát đi cảnh báo hạn hán 45 ngày liên tiếp