thời tiết-Khánh Hòa: Ứng phó với bão số 6, đã di dời 76 hộ dân vùng nguy hiểm