thời tiết-Miền Bắc, miền Trung bước vào cao điểm nắng nóng