thời tiết-Cô gái bức xúc vì trời nóng như đổ lửa, bạn cùng phòng giấu pin điều khiển vì không muốn bật điều hòa tốn tiền điện