Thói quen xấu-Thói quen rửa bát đũa tưởng sạch, hóa ra lại 'rước bệnh' cho cả gia đình