thói quen ăn uống-Khối u chiếm gần hết ruột vì thói quen ăn, uống nhiều người mắc