thoát hiểm khi ô tô bị ngập-Ô tô chìm dưới nước, bạn chỉ có 1 phút để sống sót: Dùng búa đóng đinh có được không?