thoát ế-Mở tiệc vì con trai lập 'chiến tích' này, gia đình viết bảng xin nhường đường khiến CĐM cười ngất