Thỏa thuận hạt nhân Iran-EU bắt tay với láng giềng TQ xây dựng thỏa thuận toàn cầu: Xuất hiện 'kỳ phùng địch thủ' của Vành đai và con đường