thợ sửa ống nước-Vợ nói đi khám nhưng định vị báo ở nhà nghỉ, chồng điều tra phát hiện điều đen tối với thợ sửa ống nước