Thịt lợn tăng mạnh-Giá thịt lợn hơi cả nước tăng phi mã, chạm mốc cao nhất lịch sử 100 ngàn đồng/kg, tiểu thương khốn đốn vì bán hàng ế ẩm