Thịt heo-Người Sài Gòn vẫn mua thịt heo bất chấp dịch tả heo châu Phi