thính giác-Cha mẹ đang vô tình gây tổn thương thính giác của con hằng ngày bằng những việc làm này mà không biết


  • 5 sai lầm phổ biến hủy hoại thính giác

    5 sai lầm phổ biến hủy hoại thính giác

    31/01/2015 10:50

    Đôi tai của bạn có thể bị tổn thương khi tiếp xúc với âm thanh lớn, khi sử dụng bông ngoáy tai hay khi đi bơi... Làm thế nào để chăm sóc và bảo vệ đôi tai luôn khỏe mạnh?