thiếu úy biên phòng-Người thoát chết kể phút thiếu úy biên phòng xả súng vào đồng đội